הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

החזרת הרכוש היהודי בגרמניה / ישעיהו קלינוב
קארל ליסיצקי : נשיא וועדת-החמישה של האו''מ / ש.ת
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
משהו על המשטרה העברית בתל-אביב / י. בן-נון
לפני שש שנים הוקם מחנה-הריכוז ''גיטו-טרזין' / ז. לדרר וי פולאק'
דף לספרות: גבר-מכר / א. צ'חוב
שני שירים מאת דבורה גינזבורג
ראש-השנה לאילנות
תערוכות מזון בכל הארץ: לשעת חרום
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ממקור ישראל , למ. י. ברדיצ'בסקי / יצחק ספיבק
אגדות ארץ-ישראל, לאשר בן-ישראל / יצחק ספיבק
פלאי עולם _ספר רביעי ספרי המדע לילד / ש.ת
הכנרית אידה הנדל / יעקב בעל-תשובה
קול ירושלים בראי העתונות: על החדשות בראדיו ירושלים
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: ספרית הפועל- אכסניה שלתורת-הספורט / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא