הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

בדק-הבית מבחוץ: כיצד? / ישעיהו קלינוב
על המהטמה גנדי ותורתו / צבי משה קנר
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם: מתוך שידורי כל הארצות
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
סדרי-הדואר בימי משול התורקים בארץ / מ. בן-גבריאל
החוויה העמוקה ביותר בלייק-סאכסס: שיחה עם ד''ר עזריאל קרליבך / ד''ר א. פוירשטיין
דף לספרות: על מי-מנוחות / גואי די-מופאסאן
קרבן אם / יהודה קרני
ערבי ציוני: יוסף זיא-אלחאלדי / א. ר. מלאכי
לוד: צומת-דרכים בינלאומית / מ.ג
ליד הראי: תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
כובע עתיק
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
לקראת התכניות של קול ירושלים
זוטות מעולם הרדיו
קבוצה של שלושה פסילי-אלילים מבורמה: ממנזר בודיסטי במוגוק בצפון מזרח למאנדלה
המוסיקה הקאמרית מאת ד''ר פ. גרדנויץ / אפרים גולדשטיין
100 שורות על ספורט: מרכז ההדרכה ע''ש צ' א. ווינגייט / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא