הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על המדינה והלויאליות של יהודי-חוץ / ישעיהו קלינוב
מאכס נורדאו: החוזה היהודי הגדול(עשרים וחמש שנה למותו) / שלום שווארץ
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תל-אביב הולכת ומתרחבת / נ. דון
גם אלו מבעיות הקיבוץ / מ. בן-גבריאל
ספר על תולדות חייו של סטאלין / א. דויטשר
דף לספרות: סיפורו של רועה / אלפונס דודה
שלא עשני גוי / אהרן צייטלין
גן החיות הירושלמי
קוים באפנה / תחיה בת-אורן
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ספר השנה של העתונאים, תש''ח / רב''א
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
תיבת השאלות הטכניות
קול ירושלים בראי העתונות
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: על הכנות הגוש-האולימפי הא''י לכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא