הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

המלחמה על האמת / ישעיהו קלינוב
על חמשת ''עולי-הרגל הבודדים'' : מי הם חברי הוועדה לביצוע החלוקה? / צבי משה קנר
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
הודעה חשובה למינוי הגלגל
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
בית האוצר לשמירת תרומות-הדם / מ. בן-גבריאל
בחברתו של ישה חפץ / יוסף נדבה
רשימת תחנות ראדיו חדישה : גלים קצרים
דף לספרות: סיפורו של אברהם השומר / ב. אדמור
פליטוס-קולמוס
ברחוב הצורפים בעיר העתיקה / י. ד. קמזון
ירושלים בבנינה
שיחת השבוע: רשמים מקפריסין / פנינה ליפשיץ
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
קול ירושלים בראי העתונות
פרופ' מרטין בובר בן שבעים
בתיאטרון: הצגת ''קידוש השם'' לשלום אש ב''הבימה'' / ג. אריסון
100 שורות על ספורט: פעולות ''מרכז המכבי'' בשעת חירום / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא