הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר
הלוח השחור /ישעיהו קלינוב
סקירה שבועים על העתונות בארץ-ישראל / משה מדזיני
ד''ר ישראל גולדשטין / ד''ר א. פ
ד''ר ישראל גולדשטין: אורח כבוד של הקהק''ל
הנחת אבן-הפינה לבית מרגוע בשביל בני-הישיבות בנוה-יעקב / יצחק נחום לוי
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
המדור לחיפוש קרובים שליד הסוכנות היהודית לא''י / חיים בן-שלמה
הרקע של המלחמה באינדונזיה / יאו ואן רוזן
בציר-הענבים / צבי גרסטנר
בבוקר, בצהרים ובערבסואנים החיים: על טיילת חוף ימה של תל-אביב
קוים באפנה / תחיה בת-אורן
בדים מודפסים לשעשועים ולערב
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלית / מאזין
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
שיר: ערב שבת
לנוער ולמתבגר
קול ירושלים לנוער
פיליטון קטן: בתוככי תל-אביב / ג. אריסון
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
לקראת התכניות של קול ירושלים
פינת הילד
רדיו בכתתנו /מאיר קליגמן
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: אצטדיון ''הפועל'' ע''ש דב הוז, ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצאות אידיש / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא