הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על שונאי-ישראל ושונאי-ציון / ישעיהו קלינוב
משהו על שירת אורי צבי גרינברג / אריה ליפשיץ
נצחון השיר הירושלמי: שיחה עם חתן פרס ביאליק אורי צבי גרינברג / בן-ציון צאנגן
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
הודעה לקהל המאזינים
נמל תל-אביב בימים אלה: סיור בנמל העברי לקראת הרחבתו / יעקב בעל-תשובה
יוסף גוזיקוב גאון יהודי נשכח : עם הופעת ספרו של דוב שטוק ''המנגן המופלא'' / גרשון סוויט
דף לספרות: אחות (פרק מסיפור) / דב קמחי
קול אקרה
אבעבועות קור / ד''ר שלמה ורבי
קוים חדשים באופנה
במעגלי תזונה
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
לקראת ימים באים: סדרת שיחות על תכניות הפיתוח של ארץ-ישראל בעריכת א. ספקטור
קול ירושלים בראי העתונות
הודעה חשובה למינויי הגלגל
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: תנועת ''המכבי'' בבריטניה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא