הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מאבקנו במערכות הראדיו / ישעיהו קלינוב
בביתו של לואיס גולדינג /יוסף נדבה
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
התנקשות מתועבת במרכזה של ירושלים: ביום א' 21 בפבראור
מאה שנים לחקירות ים-המלח / יהודה איזנשטרק
חנן שלזינגר: המנצח והקומפוזיטור : לקראת ביצוע יצירתו ''מולדת''ב-29.2.1948
מעיינות הנפט מתדלדלים ומתייבשים / קירטליי פ. מאתר
הודעה חשובה למינוי הגלגל
רשימת תחנות ראדיו חדישה: גלים קצרים
הג'וינט עושה למען נדחי-ישראל
שיחת השבוע: על שני ספרי בישול
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
כפר השלוח , רומאן מאת ישראל זרחי / חיים תורן
קול ירושלים בראי העתונות
תיבת השאלות הטכניות
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: צבי נשרי המורה והמדריך / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא