הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מה הקשיים שבהם נתקלת מועצת הבטחון בהקמת צבא בין-לאומי / צבי משה קנר
אלפרד קאר: פרשת-חיים של סופר יהודי-גרמני : במלאות לו שמונים שנה / יעשיהו קלינוב
מיכאל אנג'לו / מ. ב
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
הכוח השלישי של אמריקה / הנרי וואלאס
מחזה ארצישראלי על במות פאריס / ד''ר א. פוירשטיין
הודעה חשובה למינויי הגלגל
יום ירושלים
בתיאטרון: יום ולילה: עלילת פליאה חסידית עפ''י ש. אנסקי ב הבימה / ג.ק. גר
שיירה יוצאת לעיר-העתיקה הנצורה
על השערות השמנות / ד''ר שלמה ורבי
קוים ראשונים באופנת האביב
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
באוזן בוחנת / פ. ג
לינה איימרו: הזמרת האיטלקית האורחת / יעקב בעל-תשובה
ימים ולילות בתל-אביב/ י. בן-נון
קול ירושלים בראי העתונות
100 שורות על ספורט: רשמים מביקור באנגליה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
לקראת התכניות של קול ירושלים| עמוד הבא