הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מיניסטריון לגולה? / ישעיהו קלינוב
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
יאן מאסאריק איננו / מ. ג
ליב יפה ממבשרי חזון הגאולה / מנחם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
שרידי יהדות קדומה במחתרת / מאיר פרנקל
סיפור פלאות ערבי על גל האיתר / סעיד מ. טאוויל
ימים ולילות בתל-אביב / י. בן-נון
רשימת תחנות ראדיו חדישה: גלים קצרים
ראשיתה של משטרתקרית-ירושלים
אכול פרי גנך /אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ספר נהלל /:התהוותו דרכו, פעלו / אריה ליפשיץ
ספר דגניה ב': קורות ורשומות / אריה ליפשיץ
מפעל האמנות לנוער המתבגר על שם האנס בייט של בית הנכות הלאומי ''בצלאל'', ירושלים
קול ירושלים בראי העתונות
100 שורות על ספורט: התחלת פעולות ''הפועל'' בארצות-הברית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
לקראת התכניות של קול ירושלים| עמוד הבא