הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לאחר הנסיון המר / דב קמחי
ווארין אוסטין
אנדריי גרומיקו
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
ק''נ גליונות ''עתון העתונאים'' / יעקב בעל-תשובה
שבע שנים לימי יוון וכרתים / יהודה אייזנשטארק
הודעה חשובה למינויי הגלגל
אכסניה חדשה לילדים אומללים / מ. אופנר
מגילת אסתר, הסאטירה האנושית הגדולה / ד. ק
פורים חג העם וחג האמנות ועממית
במעגלי תזונה: עוגות לכבוד חג הפורים / אשר הירשברג
תלבושת ספורט
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
כתבי א. אורי קובנר / ד''ר ש. בריימן
באוזן בוחנת
קול ירושלים בראי העתונות
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות / עורך המדור נ. הוף אינג' מוסמך
100 שורות על ספורט: אות-הספורט בשנתו השמינית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא