הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מה תאמר עכשיו יהדות אמריקה? ישעיהו קלינוב
מועמד אינטרנאציונאליסט ל''כהונה הגבוהה ביותר בעולם '' / ו. ר
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
ירושלים-תל-תלפיות / מ. בן-גבריאל
על חופש האנפורמציה והעתונות / צבי משה קנר
דף לספרות: הגברת הלבושה ירוקים / ז'ורג' דיהמל
בליל-עוצר בירושלים / ישראל אפרת
אנדריי ז'יד / א. אבירן
כך פתחנו את קול ירושלים (פרק זכרונות במלאות שתים-עשרה שנה להקמתו) / אפרים גולדשטיין
הטיפול היום-יומי בשערות / ד''ר שלמה ורבי
אוכל מפרי גנך
פרופסר אלבוגן /ד''ר מיכאל הנדל
אריה טרטקובר / ד''ר מיכאל
פיוטר והזאב סיפור סימפוני לילדים מאת סרגיי פרוקופייף
ימים ולילות בתל-אביב / י. בן-נון
באוזן בוחנת / פ.גרדנויץ
לקראת התכניות של קול ירושלים
100 שורות על ספורט: תכניות ''הפועל'' לשעת-חירום / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא