הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

התפרוץ מלחמת-עולם מס' 3? / מ. קרמר
משורר ואיש-מעשה (שלושים למותו של ליב יפה ז''ל) / ש. שווארץ
הציר השותק: שלושים לנפילתו של ליב יפה / ב. בבלי
מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
מפה ומשם ברחבי העולם
עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
יהודי כורדיסתאן / מאיר פרנקל
על תשע ''בנותיו'' של ארגון האומות המאוחדות / צבי משה קנר
הרפתקה בפאריס / מאורוס יוקאי
דף לספרות: חבר למסע / א. גארדינר
שיר אהבה בישראל / חיים תורן
שני שירים: ואף את, ירושלים ; נחמו / יהודה קרני
אלף שמונה מאות ארבעים ושמונה שנת המהפכות / הרולד י. לאסקי
במעגלי תזונה: החלמית / אשר הירשברג
לקראת ועידת ה''לייבור'' / ישעיהו קלינוב
מפעלי החינוך והתרבות של שארית הפליטה / יהושע משולח
באוזן בוחנת: מיומנו של מאזין-מבקר/ פ. גרדנויץ
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
ליד תיבת הרדיו / א. טננבוים
תיבת השאלות הטכניות/ עורך המדור נ. הוף אינג' מוסמך
לקראת התכניות של קול ירושלים
בתיאטרון: הספר מסביליה מאת בומרשה בתיאטרון הקאמרי
קול ירושלים בראי העתונות| עמוד הבא