הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

היהודים בתוך החלוקה בהודו / ישעיהו קלינוב
בין גלגל לגלגל: סיכום מחדשות השבוע בארץ-ישראל ובעולם היהודי
הדי השבוע: דעת-הקהל בעולם מתוך העתונות והרדיו / דניאל שר
יעקב לשצ'ינסקי / ש. בן-יעקב
הגבעה בלב השרון: עם חג-העשרים לויעדת וויניפג / יעקב טשרנוביץ
חמישים שנה לקונגרס הציוני הראשון / ד''ר משה טאובר
נשיאי הקונגרסים הציוניים אחרי הרצל
אחרוני צירי הקונגרס הציוני הראשון החיים אתנו כיןם
הקןנגרסים הציוניים
הוואדות של ארץ-ישראל / הרב ד''ר ליאו בק
הכינוס העולם הראשון לחינוך עברי בתפוצות / ש. ב. י
במעגלי תזונה / אשר הירשברג
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
מתוך נסיונו של עורך סדרת שיחות / ש. ד. גויטיין
תיבת השאלות הטכניות
ספר השבוע: חמישים שנות ציונות: מאכס בודנהיימר מאת שלום בן חורין / שלום שווארץ
ספר השבוע: פרקי חיים. לד''ר ארתור רופין / שלום שווארץ
לקראת התכניות של קול ירושלים
עמוד הנוער: אישום בישראל
קול ישראל לנוער
100 שורות על ספורט: פעילות הספורטיבים במחנות-העקורים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש / ד''ר שאול ברקלי
אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר| עמוד הבא