הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

כיצד לקדם את פני המשבר / אידן קרולי
הדי השבוע / דניאל שר
בין גלגל לגלגל
ד''ר אלכסנדר מרדכי דושקין / ש. בן-יעקב
החגיגות האמנותיות הבינלאומיות באידנבורג / נ. דונויץ
בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
לתערוכת מוסד-ביאליק /ש. ב. י
פרצופו של האיכר בגליל / י. בן-גבריאל
מגן דוד אדום חשיבתו פעולותיו ותפקידיו / ד''ר א. פוירשטין
כרחם אב... / ל. אהרליך-היכלר
בית-הספר לאחיות על שם הנרייטה סאלד בהתפתחותו
קמטים מסביב לעינים / ד''ר שלמה ורבי
קוים מאפנת לונדון
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
שיר: לילה טוב
פינת הילד
לנוער
קול ירושלים לנוער
ניתו וישיבתו של מרן הרב קוק זצ''ל / יונה כהו
מכתבים למערכת
פגישה באביב מאת ישעיהו בר-יוסף / ע. א
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: נצחון תל-אביב על חיפה בתחרות הבינעירונית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש / ד''ר שאול ברקלי
אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר| עמוד הבא