הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ציונות וארץ-ישראל בחינוך העברי באמריקה / ד''ר נוח נרדי
סקירה שבועית : על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
עוללות מסביב למכס ליברמן
אישים: הרב ד''ר ליו בק / יעקב בעל-תשובה
ספרי פאן
יצירות חדשות ברפרטואר של התזמורת הפילהארמונית / ד''ר פ. גרדנויץ
האופרה הארצישראלית קום תקום... / י. מ
סיום העונה בתיאטרון אהל
משהו על האנציקלופדיה הישובית / י. בן-נון
פחי-הנפט - העיטור של נוף המזרח / י. מ. בן-גבריאל
בצרפת של היום / יצחק איזנברג
בין גלגל לגלגל
טיון השבוע: כב: גייפנה; ביר זית; בורהם היער הממשלתי; אום צפה שיך קטרואני-עמק הצבעוני / מ. שוויד וו. כץ
הזהב הלבן של ארצות הרמה
האשה האמריקאית ב-1947 / ד''ר אליעזר יוסטיץ
קו חדש!
בשולי התכניות / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
כנפים לאדם
הרואה: רבנו ר' אברהם יצחק הכהן קוק
תבונת כפים
קול ירושלים לנוער
ז'אן מאת ל. בוש-קפטה
ספר השבוע: משני עברי השעה מאת אברהם שרון / ד''ר שלמה ברימן
ספר השבוע: מה שראו עיני שמעו אזני מאת בוקי בן-יגלי / ד''ר שלמה ברימן
לקראת התכניות של קול ירושלים
גזית הבמה לספרות ולאמנות / א.ל
100 שורות על ספורט: הקורס הארצי למדריכים של מכבי-הצעיר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש / ד''ר שאול ברקלי
אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר| עמוד הבא