הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכןרבקה ראובן / ש. בן-יעקב
בבית היוצר לעבודת התרבות העברית / ד''ר יעקב רוזנטל
ישראל זרחי ז''ל / חיים תורן
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריםבארץ-ישראל / ר. שרייבמן
קופת חולים - בת כ''ה / ד''ר א. ברשטין
שנה לפעולות הועד האמריקאי המאוחד לסיוע (ג'וינט) בקפריסין
מפעולותיה של הוועדה ההיסטורית היהודית בפולין בן-ציון צאנגן
מוסד חינוכי לנערים עזובים בהרטוב
ליד הראי: הזעה היתרה / ד''ר שלמה ורבי
שמלת סתו
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
רשימת תחנות הראדיו החשובות בעולם
עמוד הנוער
לאם ולילד
ספרות-הזמן / משה גיל
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: לבואה של נבחרת-יון בשחיה וכדור-מים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 37 (8.9.1947) / ד''ר שאול ברקלי
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 38 (10.9.1947) / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא