הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מנהג וסמל בראש השנה / ד''ר נחום וואהרמן
סקירה שבועית על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
דוד פרישמאן: במלאות כ''ה שנים למותו / דב קמחי
יעקב פיכמן: חתן פרס אוסישקין לשנת תש''ז / נ. דון
סמלי השנה העברית /ד''ר א. שילר
עדות המזרח בראש השנה / י. כ
עדות המזרח בירושלים / יונה כהן
חיפה עיר בתמורות העתים / דב שובל
עם החלטה של ועדת או''מ / דניאל שר
כפר ילדים במאיר שפיה
במעגל תזונה עוגות לכבוד ראש השנה / אשר הירשברג
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
חלוקת הודו גורמת לשפך-דם / שיווה ראו
עמוד הנוער
מעשה בחייט בהצגת האהל: קומדיה ב-5 תמונות מאת י. דה-פריס / ג. גר
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
100 שורות על ספורט: אירופה בסימן ההכנות לאולימפיאדה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ| עמוד הבא