הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

יום הכפורים / יצחק גולדשלג
יוון, בעית הדמוקראטיה וילד טיפוחיה / ג'ופרי הור
אברהם שלונסקי פייטן סולל בישראל : עשרים וחמש שנה לשירתו / ראובן סילמן
הקפטן י. ליפשיץ חתן פרס אוסישקין,תש''ז / צ. מ. קנר
העתונות של המונינו בארצות-הברית וסופריה: ארבעה יובלות של העתונות האידית והעברית באמריקה / גרשון סוויט
יום הכפורים בחצרות צדיקים / ליקט ש. ארנסט
מוריץ גוטליב הצייר היהודי / ג. אריסון
מפעל להכשרות ילדי ארץ-ישראל: מיסודה של רחה פריאר
העולם בו אנו רוצים / אדוין סמואל
סקירה שבועית על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
קליטת החייל לאחר שחרורו
תשובות לשאלות המאזינות / שלמה ורבי
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
על סדרת-השיחות הישוב העברי בארץ / ד''ר א. ביין
עמוד הנוער
התפקידים והמטרות של המדרשה למחנכים למוסיקה
יחיאל קריזה / ד''ר זאב גולדמן
לקראת התכניות של קול ירושלים
תיבת השאלות הטכניות
נתיבות באוטופיה למ. בובר / ד''ר דוד מראני| עמוד הבא