אספת מאזינים ברחובות

אספת מאזינים ברחובות

הגלגל, כרך ד', גליון 16, עמוד 19
בנובמבר 14, 1946

בליל שבת, בשמיני בנובמבר, התקיימה בבית העם, ברחובות, אסיפת מאזינים, שבה נוכחו כתשע מאות איש ואשה נוער וילדים.

מיד עם בואם של עובדי המחלקה למושבה, הורגשה בה תכונה חגיגית לקראת המאורע. אכן עברה האסיפה באוירה מרוממת. שוב ניתנה ההזדמנות לעובדי המחלקה העברית להכיר ולהרגיש את גודל האחריות הרובצת עליהם ביחס לצבור המאזינים שלנו. בזה אחר זה נגשו למגביר-קול מאזינים, בני כל העדות והשכבות, לגיליהם, והשמיעו את שאלותיהם ומשאלותיהם.

רובם המוחלט של ''שואלים'' הוכיח עקיבות בהאזנה ובקיאות בתכניות השידורים.

בין השאלות שהוצגו, היו הבאות: העושה המחלקה העברית סידורים, על מנת לשדר אינפורמציה מהירה על מהלך הקונגרס הציוני הקרוב? מתי יתחילו לשדר לשדר את ''קול ירושלים'' בגלים קצרים, למען יגיע גם לתפוצות הגולה? מדוע מפסיקים, לעתים, את שידורן של יצירות מוסיקליות רציניות לפני סיומן, וכי רק משום ''שנגמר הזמן''? למה אין משדרים תכנית מיוחדת לקבלת השבת שתושמע עם כניסתה? למה אין משדרים גם מוסיקה קאמרית מהקונצרטים הנערכים ע''י אגודת חובבי המוסיקה ברחובות?

היו גם שאלות ''עדתיות'', כגון: למה, בשידורי ליל שבת, מרבים בשידורים לפי נגינות של עדות המזרח במידה מרובה יותר משל האחרים?

בין המשאלות שהובעו היו כמה כבדות משקל. חבר-קיבוץ הציע להנהיג פינה מיוחדת בשידורים, שתהא מוקדשת לבעיות החיים, ההתלבטויות וההוויי של אנשי ההתישבות העובדת. כמה מאזינים בקשו להרבות בשידורים מהמקורות, גם מהספרות החדשה וגם מהעתיקה.

אחד בקש לשדר, כדוגמת הפרקים היומיים בתנ''ך, גם את הדף היומי בגמרא.

היה הרושם, שהתשובות וההסברים, שניתנו ע''י עובדי המחלקה ד''ר ישעיהו שפירא, מ''מ המפקח על התכניות העבריות, ד''ר ברוך ברגר, סגן המפקח על החדשות, מר חנוך גבתון, הגב' רות שפירא, ומר אליהו קרמר הניחו את דעת המבקשים והמציעים.

מר שמחה גינצברג, חוקר ההאזנה ופקיד ההסברה, הסביר קצרות את השיטה לחקר ההאזנה, בה המחלקה עומדת להתחיל.

יש לציין, שכל השאלות וההצעות הושמעו מתוך יחס של חיבה והערכה כלפי המחלקה העברית. ביחוד בלטה עובדה זו בדבריו של ממלא מקום הנשיא של המועצה המקומית, מר בן-ציון הורביץ אשר הדגיש ש''קול ירושלים'' הפך לחלק אורגאני מהוויי חייו של הישוב והביע את הערכתו לאלה, שהעמידוהו על רמתו הנוכחית.

מר אייזנר, יושב ראש ועדת התרבות שע''י המועצה, טרח ויגע הרבה, כדי להבטיח את הצלחת ההאסיפה וכבר לפני פתיחתה הגיש לעוכדי המחלקה עשרות שאלות מודפסות, שאסף למפרע מבין מאזיני חובות.

באוירה לבבית, אגב משאלות מרובות לסדר בקרוב אסיפת מאזינים שניה. נפרדו עובדי המחלקה מקהל הנוכחים באסיפה.

הגלגל, כרך ד',  גליון 16, עמוד 19