פגישת המאזינים בפתח-תקוה

(7 ביוני 1946)
הגלגל, כרך ג', גליון 46, 1946, עמוד 18

נוכחנו לדעת, שפגישות המאזינים עם עורכי התכניות צפונה ברכה רבה. הרבה לומדים המאזינים מאתנו בפגישות אלה, אך הרבה מה רבה החשיבות במגעי החי, והפגישוה שנתקיימה באולם ''הדר'' בפתח-תקוה בליל שבת ב-6 ביוני הצדיקה פגישות אלה מכל הבחינות. האולם היה מלא מפה לפה. מר יוסף ספיר, ראש עירית פתח-תקוה, קידם בברכה את הנאספים ואת אנשי המחלקה העברית וציין בדבריו שהתכניות העבריות חדרו לבית העברי בישוב והפכו חלק מחייו.

מר מרדכי זלוטניק, המפקח על התכניות העבריות, השיב בדברי תודה וציין שאחד התפקידים החשובים של המחלקה העברית היא ליצור מגע חי וישיר עם המאזין, לשמוע את חוות דעתו ולהשיב על כל השאלות המתעוררות אגב האזנה לתכניות. בסוף דבריו הציג מר זלוטניק את חבריו לעבודה, שבאו כדי להשיב על שאלות המאזינים, הד''ר ישעיהו שפירא, הד''ר ברוך ברגר, יהודית ידידיה, לאה פורת ויוסף סוקניק.

אחר-כך בא תור השאלות, שהוצגו על-ידי המאזינים בקהל. השאלות היו מגוונות ונגעו בכל סוגי התכניות של המחלקה העברית, כגון תכנית השחרית, בתי-החרושת, חינוך, פינות הנוער וכדומה.

מר יוסף ספיר נעל את המסיבה, שנסתיימה בפרקי קריאה מפי ברונקה זלצמן ויעקב טימן, חברי ''המטאטא''.

בעתיד הקרוב תיערכנה פגישות דומות בחיפה ובחדרה.