אסיפת מאזינים בחיפה

(נתקיימה באולם ''ביתנו'' ביום ד' 26 ביוני 1946) הגלגל, כרך ג', גליון 49, 11 יולי, 1946, עמוד 18

לאחר הצלחת אסיפות המאזינים עם אנשי שירות השידור בתל-אביב, בירושלים ובפתח-תקוה הוזמנו אנשי השירות לחיפה לאסיפה שנקראה מטעם ועדת התרבות של מועצת פועלי חיפה.

בנוכחות קהל רב ומגוון, באולם ''ביתנו'', פתח מר מירסקי, מרכז ועדת התרבות, את האסיפה. הוא קדם בברכה את האורחים מירושלים וציין שלעתים נדירות מאוד רואים התקדמות כה רבה במפעל במשך שנה אחת כשם שראו זאת ב''קול ירושלים. במשך שנת כהונתו של מר אדוין סמואל נוספו הרבה תכניות והוכנסו הרבה מדורות חדשים ובמידה רבה יש לזקוף את הדבר על חשבונו. הוא פתח שבילים וגילה אפקים חדשים. בעיקר יקרה לנו תיבת-הקסמים הזאת בזמן האחרון ועלינו לשקוד עתה יותר מבכל הזמנים על כל הגה וצליל מ''קול ירושלים''. בכל הארצות, אמר מר מירסקי, נפסק הווכוח זה כבר על השאלה אם הרדיו הוא מכשיר מחנך, ואין ספק שבארצנו הוא ממלא תפקיד חינוכי נכבד מאוד. מתפקודו לחנך לקוממיות, לאהבת העם והארץ ולגאוות ישראל. במידה רבה ממלא ''קול ירושלים'' תפקיד זה. ''קול ירושלים'' הוא אמנם שופרו של השלטון בארץ אך יש רצון לשוע בשעת מסירת ידיעות מסויימות את הרטט ואת הלב היהודי החם והפועם.

בהמשך דבריו מקדם מר מירסקי בברכה את התכניות לפועלים ולבתי-החרושת. בעתיד הקרוב ימצא מכשיר רדיו בביתו של כל פועל ורדיו ירושלים צריך לשקוד על כך שישודר חומר מתאים למשפחות הפועלים וילדיהם. עד עתה לא נעשה הדבר במידה הראויה. יש רצון לשמוע על הוי העבודה, על ההיגיינה של העבודה, על תחוקת העבודהוכו'. חיפה היא עיר שבנמלה מורידים את העולים החדשים; חיפה היא עיר של פועלים מוקפת בתי-חרושת ומשקים עבריים ולא ייתכן שקולה של החרושת והעליה לא ישמע לעתים מזומנות ברדיו. מר מירסקי מציין כי כבר שודרו כמה תכניות מחיפה ויש להרחיב פעולה זו.

בבואו לדבר על תכניות הנוער אמר מר מירסקי שנוער זה שאנו חרדים כל כך לעתידו ולהתפתחותו לא בא על סיפוקי ברדיו ירושלים. התכניות הו מאובנות. אין בהן ממשב רוח הזמן ומלהט עניני הארץ. הוא מתקיף את זמרתן הקלוקלת של הזמרות התימניות וטוען שהענין החיוני היא העליה, אניות ועולים וזאת צריך רדיו ירושלים להבליט. לא נוכל לעמוד מן הצד ויש למצוא את המסגרת. יש, איפוא, להרבות בתכניות לעולים ולשקוד ש''קול ירושלים'' יישמע בחוץ-לארץ. מר מירסקי בטוח שיש עתה אוזן קשבת ברדיו לתביעות המאזינים העבריים.

מר מרכי זלוטניק, המפקח על התכניות העבריות, משיב למר מירסקי. בראשית דבריו הוא מציין בסיפוק את שביעת רצונם של מאזיני חיפא מקליטת הגל החדש. אשר לשידורים מחיפה, הרי היו כבר כמה וכמה שידורים מכאן וברצון רב נמשיך בכך גם בעתיד. אך היזמה צריכה לבוא גם מאנשי חיפה. אשר לרטט האישי של הקריין בשעת קריאת החדשות ומסירת הידיעות באנו לידי מסקנה שקריאת החדשות צריכה להיות אוביקטיבית בהחלט ואין להביע כל רגשות. גם קרייני בי. בי. סי. שומרים על הטון האוביקטיבי. אולם נשוב עוד לדון בשאלה זו בירושלים. יש כבר עתהתכניות לפועלים ובסדרת התכניות על הישוב ידובר גם על הוי העבודה; בקרוב תשודרנה תכניות לבריאות לעם ובמסגרת תכניות אלה יהא מקום גם על ההיגיינה של העבודה. בתכניות לנוער מדובר הרבה על עניני הישוב ועינינים אחרים שעומדים ברומו של עולמנו, אך יש רושם שמר מירסקי אינו בקי ביותר בתכניות אלה. פעמיים בשבוע יש שיעורים עבריים לעולה. במסגרת תכניות ''חנוך למבוגרים'' יש שיחות על הישוב, על המזרח התיכון. שיעורים באנגלית וערבית ורוב התכניות הללו מכוונות גם לעולה.

לאחר שמר זלוטניק הציג את האורחים מירושלים (מר ש. ז. שרגאי, יושב ראש המועצה לתוכניות העבריות שליד הועד הלאומי, מר קרל סלומון, המפקח על התכניות המוסיקליות, ד''ר ישעיהו שפירא, סגן המפקח של התכניות העבריות, ד''ר ברוך ברגר, עורך החדשות , מר אפרים גולדשטיין, פקיד המודיעין, הגב' יהודית ידידיה, האחראית לתכניות ''הסכת והשכל'' ושידורי בתי-הספר, הגב' לאה פורת, האחראית לתסכיתים ולשידורי ''פינת החייל'', גב' רות שפירא, האחראית לתכניות ''פינת הנוער והילד'' ומר יוסף סוקניק הקריין) בשר למאזינים שתי בשורות: א) לפי דרישת הקהל נעביר כעבור ששה שבועות את הקריאות בתנ''ך עם הסבריו של מר פייבל מלצר לשעה 8.00 בערב. ב) בחודש ספטמבר נפסיק את התכניות לחייל ובכמקומו ננהיג תכניות מיוחדות לכפר וליושביו.

גב' יהודית ידידי מסבירה שהתכנית ''כבקשתך'' הוא רק אחת מבין חמש-עשרה תכניות לנוער המשודרת מדי שבוע בשבוע, ובתכנית ''כבקשתך'' אנו נוהגים לשדר את אותם הקטעים שהמאזינים מבקשים לשמוע. בכל שאר התכניות לנוער ניתן ביטוי נאמן למה שמתרחש בגולה, בעיר ובכפר.

מר קרל סלומון מודיע שאחד המאזינים בחיפה שהתאונן אף הוא על ריבוי השידורים של ''כליות'' ו''אני מצפת'' הציע לפרסם את רשימת השירים המוקלטים ב''הגלגל'' ולפי רשימה זו יוכלן המאזינים לכוון את בקשותיהם ההצעה נראית לו והוא מקוה לטפל בדבר.


אחד המאזינים הצעירים מציג שאלה