הליכות הבית

חוברת ב', סיון, תש''ז / יוני 1947


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

2

  Photo: p2


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא