מיכאל בן-חנן (זמל)
עלה לארץ בשנת 1933 מגרמניה. למד מדעי הטבע וחינוך גופני באוניברסיטה בפרנקפורט ע''נ מיין ובמכון הממשלתי לחינוך גופני שלידה.

משנת 1937 משמש כמורה בגמנסיה העברית בירושלים. בן 34.


צילום מופיע ב"הגלגל" כרך ג, גליון מס' 23, עמוד 20, ינואר 3, 1946

לפתיחת שיעורי ההתעמלות בראדיו

ביום 16 בדצמבר (1945) שידר שרות השידור בפעם הראשונה התעמלות-בוקר. אכן זו התחלה טובה לכל יום ויום.

האם השתתפת בה גם אתה הבוקר? אם כן, ודאי מרגיש אתה עצמך טוב ורענן. וכלום לא הרים זה את מצב-רוחך. הרבה התחילו להתעמל יום-יום, אולי גם אתה ביניהם, בעזרת ספרעם תרגילים מתאימים, או לפי הזכרון: תרגילים, שעשו בזמנם בביה''ס. אבל לאחר זמן קצר - רובם הפסיקו. וישנן כמה סיבות לכך, זקוקים הם לעידוד ולהתעוררות. יש ואין יודעים איך לבחור את התרגילים ואיך להוציאם לפועל. לא כל אחד נוטה להצטרף לאיגוד ספורטיבי. לפיכך נותן לך שירות השידור הזדמנות חדשה.

למן היום והלאה פתח-נא בבוקר את המקלט ובמשך זמן קצר תוכל לעמל את כל גופך. את התוכנית עורכת המחלקה להכשרה גופנית של הועד הלאומי (הועה''ל) ומורה מנוסה להתעמלות, מר מיכאל בן-חנן, ידריך אותך. בשבועות הבאים יפרסם ''הגלגל'' גם הסברה לתרגילים בלוית ציורים. וכל שאינו ברור לך, תסביר לך התמונה. אנו בטוחים, שהתעמלות זו תביא לך תועלת. אם לא התעמלת עד עתה, יתכן שתרגיש תחילה כאבים קלים בשרירים. אך אין דבר, זה מראה לך, שמשהו פועל בשריריך; שמשהו מפתח אותם.

התעמלותנו דרושה בעיקר לאלה שיושבים כל היום במשרד ועד עתה לא התעמלו כלל. טיפוס מיוחד במינו הוא הפקיד העירוני: אדם במיטב שנותיו והוא חיוור, בעל גב כפוף וחלש. רבים התחילו להתעמל רק בשנות-העמידה. לאחר זמן-מה באו אלי ואמרו: לא ידענו עד עתה מה זה נותן לנו. ואילו עכשיו מרגישים אנו עד מה קל גופנו יותר וגמיש ואיזה ביטחון ניתן לנו על-ידי השליטה על גופנו.

ודע, לעולם אין זה מאוחר להתחיל, אבל כמובן כל שהתחיל צעיר יותר, התרגילים מועילים לו יותר. בקר פעם את עצמך לאחר שהתעמלת ותראה אם אין הליכתך קלה יותר וגמישה, ויציבתך אינה זקופה יותר וחופשית? האם אין לך ההכרה, שעשית דבר מועיל לעצמך, משפיעה על כל מעשיך ופעולותיך?

ואל תסתפק בתרגילים אלה בלבד. המשך ובהתמדה, ותקבל אמון בגופך ובכושר פעולתו! האימון יתן לך אמון! אם מרגיש אתה כמה גופך מסוגל לפעול, תמצא סיפוק בפעולה ותבחר לך ספורט מתאים, ודע, בלי מאמץ שיבוא מצדך לא תתקדם. השליטה על גופך דורשת ממך רצון ומאמץ! זו עבודה רצינית היא. לפיכך אל תשכח: עליך לפעול כדי להצליח! ואם בכל-זאת לא הכל ברור לך, פנה למחלקה להכשרה גופנית של הועה''ל, והיא תתן לך ברצון הסברה ועזרה. שירות השידור נותן לך הזדמנות חדשה: השתמש בה - והצלח! חזק ונתחזק!


ציור 1:
נתורי פשוק בהרמת הידים מן הצדדים מעל לראש
ציור 2:
עמידת פשוק - ידים מטה. כפיפת גו לצד, בהורדת יד על פני הרגל ומשיכת כף היד השניה לתוך בית השחי.
ציור 3:
ישיבה בברכים כפופות - הרמת ידים למעלה ומשיכתן אחורנית בתנועות קצרות קפיציות
ציור 4:
שכיבת פרקדן - ידים למעלה. הרמת הגו לישיבה (גב-ישר) . הטיח גו חזרה לשכיבה (לאט). (למתחילים מותר להאחז בעזרת כף הרגל בארון או רהיט אחר.)
ציור 5:
עמדת-פשוק, ידים בשכול לפני הגוף, אחת על השניה - הולכת ידים באלכסון למעלה אגב שאיפה עמוקה והתמתחות כללית (כפות הידים לפנים). חזור לעמדת המוצא בנשיפה.