קול ירושלים לנוער
שי למאזינינו הצעירים

תוספת חדשית ל''הגלגל''


Palestine Broadcasting Service: Publications: Kol Yerushalayim LeNoar, 1947


אל קורא ''הגלגל'' הצעירים

מעתה יגיש ''הגלגל'', מדי חודש בחדשו, שי של ארבעה עמודים מיוחדים למאזיני הרדיו הצעירים

''עמוד הנוער'' שלנו, היוצא בקביעות מדי שבוע בשבוע, קטן מלספק את דרישות המאזינים הצעירים, ביחוד עכשיו כשתכניות הנוער התרחבו כל כך. אנו צועדים איפוא צעד נוסף בדרך להרחבה ומגישים לכם תוספת חדשית מיוחדת.

בתוספת זו יתפרסמו תכניות אחדוןת נבחרות שבוצעו בחודש האחרון במדורי הנוער בראדיו.

בשעה טוב!

גליון א': ירושלים, ד' באייר תש''ז , 24 באפריל, 1947
גליון ב': ירושלים, ג' בסיון, תש''ז , 22 במאי, 1947

גליון ג': ירושלים, א' בתמוז, תש''ז , 19 ביוני, 1947
גליון ד': ירושלים, כ''ט בתמוז, תש''ז , 17 ביולי, 1947
גליון ה': ירושלים, כ''ח באב, תש''ז , 14 באוגוסט, 1947
גליון ו': ירושלים, כ''ו באלול, תש''ז , 11 בספטמבר, 1947