קול ירושלים לנוער
שי למאזינינו הצעירים

תוספת חדשית ל''הגלגל''


השידורים לבתי הספר


גליון א' : חשון תש''ח
ירושלים, ב' בחשון, תש''ח, 16 באוקטובר 1947

גליון ב': כסלו תש''ח
ירושלים, כ''ג בחשון, תש''ח, 6 בנובמבר 1947

גליון ג': טבת התש''ח
ירושלים, כ''א בכסלו, תש''ח, 6 בדצמבר 1947