שידורים לבתי-הספר

שידורים לבתי-הספר

בין השיטין: שידורים לבתי-הספר, מאת אדוין סמואל
שודר ביום 30 נובמבר 1945
הגלגל כרך 3, גליון 19 עמודים 4-5

לקראת שידורינו לבתי-הספר בשנת תש''ז, מאת יהודית ידידיה
שודר ביום 26 באוקטובר, 1946
הגלגל כרך 4, גליון 19 עמודים 16, 18