‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום הששי, 22 בדצמבר 1944
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:15
שלום עליכם מלאכי השלום!
בתי כנסת בגולת ישראל וחזניהם. סידרת שיחות מודגמות מאת גרשון סויט.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
תזמורת קונצרטגבאו
בניצוחו של וילם מנגלברג. אדאג'ייטו מתוך סימפוניה מס. 5 - מאהלר. הפתיחה לאנקיראון - קרוביני. אליגריטו סקרצנדו מתוך סימפוניה מס. 8 - בטהובן.


20:00
קריאות בתנ''ך
מפי משה ויטל. בראשית מ''ד, פסוקים י''א - ל''ד. בראשית מ''ה, פסוקים א'-ב'. יחזקאל ל''ג, פסוקים ט''ו-כ''ח


20:25
אופרה
המבוא, שיר הדוכס והרביעיה מתוך ריגוליטו -ורדי. בביצוע מריה ג'נטילה, אלסנדרו גרנדה, אלו סטגניני וקרלו גלפי. דואט מתוך אאידה - ורדי, מושר בפי ברונו רזה וגלפי. שתי אריות מתוך נבוכדנאצר - ורדי, מושרות בפי נזרינו דה אנג'ליס (באס). אריה מתוך לואיז- שרפנטיה,


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית


23:00
סיום

1