‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שני, 01 בינואר 1945
15 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
תכנית לצבא


12:30
הסכת והשכל
שידורים מיוחדים לבתי הספר העבריים. עמים ובניהם בוניהם. 4. ל. נ. טולסטוי - תכנית מוגשת ע''י דר. י. ש. מנצ'ל. ב. מן הנעשה בטבע - אמוץ כהן.


13:15
תכנית קלה ומשעשעת
לבתי חולי ולבתי הבראה. ערוכה בידי אפרים גולדשטיין.


13:35
נעימות עליזות
בביצוע תזמורת האולפן של שרות השידור.


15:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
הבה נספרה - סדרת תכניות על ספורי מןפת לילדים, ערוכה בידי ד''ר ליזט לוי. ג. אוסקר ווילד.


20:00
מדרש עם
סדרת שיחות לחינוך מבוגרים בהדרכת מורי האוניברסיטה. שכנינו בארץ ובגבולותיה מאת אליהו אפשטיין.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי


21:00
משירי מ. מאהלר-קלקשטיין ואברהם דאוס
מושרים בפי אפרים גולדשטיין. ליד הפסנתר: אריה זקס.


21:15
נעימות קלות


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית


23:00
סיום

1