‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום חמישי, 01 במארס 1945
15 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
תכנית לצבא


12:30
הסכת והשכל
מוסורגסקי, בורודין וצ'קובסקי - תכנית מוגשת ע''י הדסה שרמן


13:15
פרקי זמרה מפי שושנה דמארי
מאן לאן - מינדלין בעבוד ברנשטיין - ליכטמן. שיר המעפילים - מינדלין - אורנלד. מי ומי - פוגצ'וב - דפנה. שיר הספן - מינדלין - פרידמן. עלו ספנים - רבינוביץ - ססגון בעבוד י. ברנשטיין. (על-גבי תקליטי שרות השידור).


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
פינת הנוער האנגלית


17:30
פינת הנוער העברית
הבה נספרה - סדרת תכניות על סופר מןפת לילדים, ערוכה בידי ד''ר ליזט לוי.


20:00
כמהים ופטריות בארץ
שיחה מאת ד''ר ישראל רייכרט


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
פורים מדור לדור
רקעו ההסטורי של החג. מוסבר ע''י ד''ר בנימין מייזלר, בעריכת פ. טורובלין.


21:00
אנגלית ברדיו
שעורים באנגלית מבוברת מאת יאן קטפורד מן המועצה הבריטית. שעור 10.


21:15
עימות בין לאומיות


21:40
תכנית אנגלית


21:55
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1