‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום חמישי, 02 באוגוסט 1945
27 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קיצור החדשות באנגלית


12:04
קיצור החדשות בערבית


12:07
קיצור החדשות בעברית


12:10
החדשות בצרפתית


12:15
שתי פתיחות לורדי
ערבית. נשף מסכות: סיצילינית.


12:30
הסכת והשכל
תכנית מיוחדת לבתי הספר העבריים בארץ. יצירות נבחרות מן הספרות המוסיקלית


13:00
פרקים נבחרים משלישיות


13:40
נעימו קלות


13:50
חדשות באנגלית


16:15
מנגני האולפן של שרות השידור


16:45
פינת האשה
א. הליכות הבית, תכנית מוגשת ע''י הדסה ירושלים. ב. עציצים ופרחים.


17:00
מוסיקה עברית מזרחית
מאת עזרא אהרן עם רחמים עמאר.


17:25
חדשות בעברית


18:00
תכנית ערבית


20:00
סקירת ספרים
מאת חיים תורן. ספרים של ל. מרכוזה ואנדרה מורואה. שני ספרי תרגום על חיי היינריך היינה ופרסי ב. שלי


20:15
חדשות בעברית


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
שירים על עיט ויונה
תכנית מוקדשת ליצירתו של יעקב אורלנד עם צאת ספרו, ערוכה בידי אריה ליפשיץ עם רחל מרכוס (קריאות) . שירים מעל גבי תקליטי שרות השידור.


21:00
משירי ארצנו
תכנית באומר ובצליל מוגשת ע''י לאה פורת ואריה זקס. ''הים שלנו''.


21:15
דרישות שלום מאת ניצולים באירופה לקרוביהם וידידיהם בארץ


21:30
חדשות באנגלית


21:40
סקירת ספרים באנגלית


21:55
נגינת בינים


22:00
תכנית כבקשתך
לחברי המשטרה הארצישראלית


22:30
חדשות בצרפתית


22:45
חדשות בתורכית


23:00
סיום

1