‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 02 בינואר 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
תכנית לצבא


13:15
לעקרת הבית
תכנית מטעם המפקח על המזון, ערוכה בידי אשר הירשברג ומוגשת ע''י קבוצת אילנה.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
פינת הנוער האנגלית


17:30
מוסיקה עברית מזרחית
מאת עזרא אהרן ורחמים עמאר. לא ביום ולא בלילה (חץ נץ ביאליק); נגינת בינים: מלכת הלילה; בחליל? אשיר שירי (ברנש); נגינת בינים: חלומי; יד ענוגה (ז. שניאור)


20:00
משוט בעיר
רשמי שבוע מתל-אביב מאת ש. שריה


20:05
נגינת בינים


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית


23:00
סיום

1