‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 03 באוגוסט 1945
23 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קיצור החדשות באנגלית


12:04
קיצור החדשות בערבית


12:07
קיצור החדשות בעברית


12:10
החדשות בצרפתית


12:15
תכנית ערבית


13:30
החדשות בעברית


13:40
נעימות קלות


13:50
חדשות באנגלית


14:00
תכנית ערבית


16:15
שלום עליכם מלאכי שלום!
פרקי חזנות מפי צבי לוין.


16:45
פינת הילד
תכנית לגיל הרך בשותף ע''י מרכז התאחדות הגננות. ''שלושה גדיים'' - אגדת עם רוסית בעבוד מ. וילנסקי שטקליס.


17:00
פינת הנוער העברית
כיצד היה שוברט לקומפוזיטור. תכנית ערוכה בידי מיכאל רייך.


17:25
חדשות בעברית


17:30
נעימות קלות


18:00
תכנית ערבית


20:00
קריאות בתנ''ך
מפי פנחס לבסקי. דברים י''א, פסוקים כ''ו-לב. ישעיהו נ''ד, פסוקים י''א- י''ז. ישעיהו נ''ה, פסוקים א'-ה.


20:15
חדשות בעברית


20:25
קונצרט סימפוני
בביצוע התזמורת הסימפונית מבוסטון בניצוחו של סרג' קוסביצקי.


21:30
חדשות באנגלית


21:40
נעימות קלות


22:30
חדשות בצרפתית


22:45
חדשות בתורכית


23:00
סיום

1