‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 04 ביולי 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
המוסיקה של יהודי ארץ ישראל
ארצות תימן וארצות המזרח בהשתתפות עזרא אהרן, רחמים עמאר ושושנה דימול


17:00
פינת הנוער העברית
שיר החדש. למדו שיר מפי אפרים גולדשטיין: על שקתות המים - מוסיקה ומלים: מ. זמירי. שירי רועים נוספים: שה וגדי - א. שלונסקי - י. ולבה. אל המעין - י.ד. קמזון - ע. פוגצ'וב. נעלוזה ונשמחה - מ. וינר


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
פני העולם לאחר המלחמה
סדרת שיחות ערוכה בשיתוף עם הועדה להשכלת העם של האוניברסיטה העברית. מס. 9. ד''ר א. בונה: המבנה הכלכלי


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
שלושה מפקדים, תכנית מוגשת ע''י עבר הדני, מטעם ירחון מערכות


21:00
שלישיה לכנור, צ'לו ופסנתר
לכנור, צ'לו ופסנתר: אופוס 28 - פ. גרנסהיים. אליגרו מא נון טרופו; סקרצו; לרגו; אליגרומדירטו אסאי. בביצוע סשה פרנס (כנור) דניאל הופמקלר (צ'לו) ואריה זקס (פסנתר)


21:40
תסכית אנגלי


22:15
משירי ארצנו
תכנית מוגשת ע''י לאה פורת ואריה זקס

1