‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 06 באפריל 1945
8 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:40
פרקי נגינה לפסנתר
בביצוע לואיס קנטנר


16:15
שלום עליכם מלאכי השלום!
חיים וויינברג (בריטון) ומנגני האולפן.


17:00
פינת הנוער העברית
משוט בעולם: מסע על פני ארצות בעקבות בוליהן. תכנית מוגשת לקראת פתיחת תערוכת הבולים ביום א' 8 באפריל, בבית התעשיה בתל-אביב, ערוכה בידי מיכאל רייך.


17:30
נעימות קלות


20:00
קריאות בתנ''ך מפי משה ויטל
ויקרא ט', פסוקים א'-ה'; שמואל ב', פסוקים א'-י''ט.


20:25
קונצרט סימפוני
בניצוחו של ז'ון ברבירולי. הסוליסט: ארתור רובנשטיין (פסנתר). קונצ'רטו מס. 1 במי מינור אופוס 11 - שופין. אליגרו מאיסטוזו ריזולוטו; רומנס; רונדו. סימפוניה מס. 4 בדו מינור (הטרגית) שוברט. אדאג'ו מולטו -אליגרו ויואצ'ה ; אנדנטה, מינואטו וטריו; אליגרו.


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1