‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שבת, 07 ביולי 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית כבקשתך
למאזינים הצעירים


13:00
תכנית כבקשתך
מוסיקה קלה


13:40
נעימות קלות


16:15
תכנית כבקשתך
מוסיקה קלאסית


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
המבדיל


20:03
בינינו לבין עצמנו
שיחה למאזינים מאת מרדכי זלוטניק


20:15
חדשות בעברית (מהדורה ג')
וידיעות אספורט מאת אלכסנדר אלכסנדרוביץ


20:30
הדי השבוע
סקירה על דעת הקהל בעולם כפי שבוטאה בעתונות וברדיו, ערוכה בידי דניאל שר


20:45
קיצור החדשות בעברית


20:47
מלוה מלכה
תכנית ערוכה ומוגשת על ידי אפרים גולדשטיין בהשתתפות החזן דוד פלדמן ותזמורת האולפן של שרות השידור


21:40
מוסיקה לריקודים

1