‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 08 במאי 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
גאוני המוסיקה.5


13:15
במעגלי תזונה
תכנית מטעם המפקח על המזון, ערוכה בידי אשר הירשברג, מוגשת בידי קבוצת אילנה.


13:40
נעימות קלות


16:15
תכנית למוסיקה קלה


17:00
הסכת והשכל
גידול צמחים בלי קרקע. תכנית ערוכה בידי ד''ר ש. פרלמוטר, מוגשת בשיתוף עם אגודת אייג.


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
משוט בארץ
רשמי שבוע מתל-אביב ומהמושבות, ערוכים ע''י ש. שריה.


20:05
נגינת בינים


20:25
תזמורת שרות השידור


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1