‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 09 במאי 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
הרי ינוס סואיטה - זולטן קודלי


16:40
נושא ואריאציות ופינלה
מעל גבי תקליטי שרות השידור


17:00
פינת הנוער העברית
הכל שואלים על הכל.תכנית מוגשת ע''י א. אביעל ומועדון הכל שואלים על הכל.


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
פטר שלומיאל מצא צל
אגדה מן הימים האלה מאת יהודה יערי . סוף


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
ספורט במדים- תכנית כתובה בידי ק. בנימין ומוגשת ע''י נתן דונביץ


21:00
פרקי נגינה לשני צ'לו


21:40
תכנית א5נגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1