‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 09 במארס 1945
9 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:15
שלום עליכם מלאכי השלום!
פרקי חזנות מאת יוסף רוזנבלט. הבט משמים; עקביא בן מהללאל.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
בטהובן: רביעיה מס. 4 בדו מינור, אופוס 13
אליגרו מא נון טנטו; סקרצו (אנדנטה סקרצו קואסי אליגריטו); מינואטו (אליגרו); אליגרו- פרסטיסימו. בביצוע רביעית לנר.


20:00
קריאות בתנ''ך מפי פנחס לבסקי
שמות ל''ה, פסוקים א'-ג'. יחזקאל מ''ה, פסוקים ט''ז-כ''ה. יחזקאל מ''ו, פסוקים א'- י''ח.


20:25
התזמורת מפילדלפיה
בניצוחו של ליאופולד סטוקובסקי. פטרושקה - סואיטה לבאליט - סטרבינסקי. יריד האביב; הליצן ובובותיו; מחול רוסי; חדרו של פטרושקה; חדרו של הכושי; מחןל הרקדנית והכושי; הכושי ופטרושקה; היריד עם רדת היום; מחול הנערה; האכר והדב; מחולות הצוענים; העגלון והסייסים; מסכו


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1