‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 10 ביולי 1945
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:



12:15
גאוני המוסיקה
רוסיני. הפתיחה ל''סמירמיד''. תחינה ותפילה מתוך ''משה''. הפתיחה ל''ה''איטלקיה'' באלג'יר. מוסיקה לבאלט מתוך ''וילהלם טל''. הפתיחה ל''וילהלם טל''


13:15
במעגלי תזונה
תכנית מטעם המפקח על המזון, ערוכה בידי אשר הירשברג ומוגשת בידי קבוצת אילנה


13:40
נעימות קלות


16:15
קונצרט למוסיקה קלה
המחולות ההונגריים לברהמס, 11, 12, ו-17 (בעבוד וולטר). ואלסים לשטראוס (שטראוס- ולטר). קטעים מתוך ''פונדק הסוס הלבן'' (בנצקי שטולץ). ארבעה מחולות ''פסד'' (וולטון בעבוד גהר). גשם זהב (ולדטויפל). מנעימות ליהאר (בעבוד צייגר)


17:00
הסכת והשכל
דור דור ואפקו הגיאוגרפי. סדר תכניות בעריכת י. שטנר. פני הכדור מתגלים במלואם - ד''ר אורי גוטמן


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
משוט בארץ
רשמי השבוע מתל-אביב ומהמושבות, ערוכים ע''י ש. שריה


20:10
נגינת בינים


20:25
שלושה מתלמידי הקונסרבטוריון הארצישראלי בירושלים
בלווית תזמורת שרות השידור. (הנגן הראשי: סשה פרנס). המנצח: היינריך יעקבי. גדעון רהר (ויולה): קונצ'רטו לויולה ותזמורת (ה. יעקבי). אליגרו; פסקליה; אליגרו ג'וסטו. חנוך גרינפלד (פסנתר). קונצ'רטו ברה מז'ור (''ההכתרה'') לפסנתר ותזמורת ק. 537 (מוצרט) אליגרו; לרגט


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית

1