‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 11 באפריל 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קצור החדשות


12:15
מוסיקה של עמי הברית ותכנית באולפן


13:30
חדשות


13:40
נעימות קלות


16:15
להקת מנגני האולפן
סקיצות עברית - אלכסדר קריין. סואיטה לילדים - יוסף אחרון


17:00
פינת הנוער העברית
: המלחמה, לאש לו ח. רוני. עובד לתסכית ע''י שבתאי טבצ'ניק


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
מרכז לחדשות ולקריאה
שיחה על מוסד לשכת מודיעין הממשלתית בת''א, ע''י שמעון סאמט.


20:15
חדשות


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
צור תעודה
תסכית על 75 שנות מקוה ישראל, ע''י עבר הדני, מבוים ע''י א. וולף ומוגש ע''י תלמידי מקוה ישראל (העברה ממקוה ישראל)


21:40
תסכית באנגלית

1