‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 11 ביולי 1945
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
קטעים קלסיים ידועים


17:00
פינת הנוער העברית
אגדת חומה ומגדל. ערוכה בידי שבתי טבצ'ניק ומוגשת ע''י קן השומר הצעיר בירושלים


17:30
פינת הנוער באנגלית


20:00
ז'בוטינסקי המספר
שיחה מאת שלום שוארץ.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
שלושה שחזרו, תכנית ערוכה ומוגשת ע''י שמשון חלפי.


21:00
תכנית למוסיקה קמרית
בהשתתפות ויליאם פון בליזה(חליל), סשה פרנס (כנור), וולפגנג שוקן (ויולה) ודניאל הופמקלר (צ'לו)


21:40
תסכית אנגלי

1