‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 12 ביוני 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
גאוני המוסיקה


13:15
במעגלי תזונה


13:40
נעימות קלות


16:15
קונצרט למוסיקה קלה


17:00
הסכת והשכל
מעניני דיומא, סידרת תכניות בעריכת א. ספקטור. ''קרן היסוד'', תכנית מוגשת בידי ישעיהו פרישמן, לקראת יום יסודה של קרן היסוד.


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
משוט בארץ
רשמי השבוע מתל-אביב ומהמושבות, ערוכים בידי ש. שריה


20:10
נגינת בינים


20:25
מיצירות בני זמנם של היידן ומוצרט


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1