‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 13 ביוני 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
קטעים קלסיים ידועים


17:00
פינת הנוער העברית
הקרן הבונה, תכנית למלאת 25 שנה לקרן היסוד, ערוכה בידי ימימה צ'רנוביץ ומוגשת ע''י הלשכה הראשית של קרן היסוד בהשתתפות מקהלת המחנות העולים בניצוחו של צבי קפלן


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
פני העולם אחר המלחמה
סדרת שיחות ערוכה בשיתוף עם הועדה להשכלת העם של האוניברסיטה העברית. 3. פרופ' מ. בובר: האדם והחברה בשעה זו.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
המסד הונח
תכנית מוקדשת לב' בתמוז, יום מלאת עשרים וחמש שנה לקרן היסוד.


21:00
מוסיקה לדריוס מילו


21:40
תסכי אנגלי


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1