‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ראשון, 13 במאי 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
נעימות קלות


12:45
תכנית לפתיחות קלות


13:40
נעימות קלות


16:15
נעימות קלות


17:30
נעימות קלות חדישות


20:00
מעולם המוסיקה
מס. 22


20:25
אכול מפרי גנך!


20:30
משירי יעקב רימון
מושרים בפי אפרים גולדשטיין


20:40
סבא זכרונו לברכה
קומדיה במערכת אחת מאת סטלי הוטון: עאברית יאיר בורלא, מבויימת ע''י יוסף פסובסקי. בהשתתפות בתיה לנצט, רוזה ליכטנשטיין, ימימה מופים, אברהם בן-יוסף, מאיר ביקל, אלברט הרשהורן ויוסף פסובסקי.


21:10
סונטה במי בימו מז'ור אופוס 120, מס'2 לקלרינט ופסנתר - ברהמס
בביצוע הנס שמוקלר וגרטי ריינר. העברה מקונצרט ''קול המוסיקה'' מאולם י.מ.ק.א., ירושלים.


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1