‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 14 במארס 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:11:30
תכנית אזכרה ליום השלושים למות הגב' הנרייטה סולד
העברה מאולם רוזנבלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים.


12:05
תכנית אנגלית


13:15
פרקי חזנות ליום הצום
יוסף רוזנבלאט - הבט משמים. דוד רויטמן - וילירושלים עירך.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
עמידת הגבורה של ילדי הגולה. תכנית ערוכה בידי ימימה צ'רנוביץ מוגשת ביום הצום לזכר הגולה.


20:00
מורים להורים
סדרת שיחות מוגשות ע''י ועד מורי ירושלים. החינוך הדתי בבית ההורים - ד''ר במברגר.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
התכנית המיוחדת לחייל העברי
פינת המלח.


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1