‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 15 ביוני 1945
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
בינינו לבין עצמנו
שיחה למאזינים מאת מנהל מחלקת השידור אדוין סמואל (באנגלית)


13:40
נעימות קלות


16ף15
שלום עליכם מלאכי השלום!
תכנית לפרקי חזנות בביצוע חיים וינברג (בריטון)


16:45
פינת הילד
תכניות לגיל הרך מוגשות תוך שיתוף עם מרכז התאחדות הגננות. מי יסע אתנו לעיר השניה. תוכנית מוגשת ע''י תרזה גויטין.


17:00
פינת הנוער העברית
מנגינות מספרות. תכנית ערוכה ומוגשת ע''י יוכבד דוסטרובסקי.


17:30
נעימות קלות


20:00
קריאות בתנ''ך
מפי פנחס לבסקי. במדבר י''ט, פסוקים א'-ח'. שופטים י''א, פסוקים א'-ל''ג.


20:25
קוזי פן טוטה
אופירה למוצרט. חלק ב'.


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1