‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שני, 16 באפריל 1945
13 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
פרקי נגינה לכנור


12:30
הסכת והשכל
טיולים בארץ. סדרת תכניות ערוכה בידי דוד בנבנישתי. שרידי ישובים טרום היסטוריים בארצנו. 2. החקלאות בארצנו - י. כהן.


13:00
תכנית קלה ומשעשעת לבתי חולים ולבתי הבראה
ערוכה בידי אפרים גולדשטיין.


13:40
נעימות קלות


16:15
סול


17:00
פינת הנוער העברית
פרקים מתוך דברי ימי עמנו, ערוכים בידי ימימה צ'רנוביץ. המלך הראשון, לפי ספורו של חורגין.


17:30
נעימות קלות


20:00
תכנית הבניה לשעת חירום
שיחה מטעם המפקח על התעשיה הכבדה.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
התכנית המיוחדת לחייל העברי


21:00
פסנתרים ארצישראליים
הדים מן הבית


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1