‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 16 במאי 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
קונצרט למוסיקה קלסית קלה


17:00
פינת הנוער העברית
ילדי תל-אביב משדרים, סדרת תכניות ערוכה בידי עמנואל פוגצ'וב וי. פרישמן. חג הביכורים - תכנית מוגשת ע''י בית ספר תיכון חדש בהדרכת מרים גרוס לוין. העברהמאולם בית המדרש למורות ולגננות בתל-אביב.


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
מדור אקדמאי
בעריכת פ. טורובלין. הגורם האישי במניעת תאונות בתעשיה, שיחה עם פרופ' ו. שטראוס


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
חג הביכורים - תכנית מוגשת ע''י בית ספר תיכון חדש, בהדרכת מרים גרוס לוין. העברה מאולם בית המדרש למורות ולגננות בתל-אביב.


21:00
מוסיקה מאת מילו


21:40
אגדת חורף לויליאם שקספיר
מותאם לשידור בידי ר. ד. סמית.


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1