‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 18 באפריל 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
מוסיקה לציזר פרנק


17:00
פינת הנוער העברית
הבה ונספרה, סדרת תכניות על סופרים עבריים וספוריהם לילדים, ערוכה בידי בלה ברעם. משירי אנדה, בהשתתפות נ. צורי.


17:30
פינת הנוער אנגלית


20:00
המדור האקדימאי
בעריכתו של פ. טורובלין. השמוש בחמרים רדיו אקטיביים חדשים, שיחה מאת ד''ר אהרן קצ'לסקי.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
סופרים במדים, תכנית מוגשת ע''י ש. חלפי.


21:05
חמישיה בסי בימול מז'ור


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1