‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 18 ביולי 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
מוסיקה של עמי הברית


13:40
נעימות קלות


16:15
מוסיקה לארנסט בלול
תכנית שלישית


17:00
פינת הנוער העברית
תכנית לתשעה באב מוגשת ע''י אפרים גולדשטיין, בהשתתפות מנגני האולפן של שרות השידור


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
ליל תשעה באב
קריאה במקורות. א. ממגילת איכה. ב. מספר האגדה.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
ליל איכה
שידור מוגש תוך שיתוף עם התאגדות העתונאים בארץ ישראל, בהשתתפות ד''ר עזריאל קרליבאך ואליעזר ליבנשטיין והחזן דלין. קריאות מפי משה הלוי. (העברה מאולם ''אהל'' שבבית ארלוזורוב, תל-אביב)


21:15
דרישות שלום מאת ניצולים באירופה לקרוביהם בארץ


21:40
תכנית אנגלית


22:15
נעימות קלות

1